Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

STUDIA POLICENCJACKIE
NP. MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA POLICENCJACKIE
NP. MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA POLICENCJACKIE NP. MAGISTERSKIE WCIĄŻ OD TEGO 2024 ROKU.

Episteme organizuje bezpłatnie wszystkie rodzaje studiów, także:

WSZYSTKIE MOŻLIWE KIERUNKI

Na uniwersytetach brytyjskich studiuje się wszystkie możliwe kierunki np. biznesowe, filmowe, humanistyczne, informatyczne, politologiczne, artystyczne, aktorskie, biologiczne, inżynierskie, dziennikarskie, muzyczne, architekturę, filologię angielską i inne języki obce, pedagogikę, psychologię, media, prawo, PR, turystykę, matematykę i inne nauki ścisłe etc.

Być może z małymi wyjątkami, Episteme  organizuje studia i przeniesienia na studia na WSZYSTKICH możliwych kierunkach.

STUDIA BEZ CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO

Większość uniwersytetów brytyjskich wymaga certyfikatu językowego.

Dzięki wieloletniej współpracy z uczelniami, Episteme wynegocjowało, aby wielu naszych kandydatów nie musiało zdawać egzaminów językowych. Z naszą pomocą, można więc zostać przyjętym na studia BEZ certyfikatu z języka angielskiego.

Jeśli chcesz się dowiedzieć czy studia bez certyfikatu są możliwe dla Ciebie, najlepiej skontaktować się z Episteme.

PRZYSTĘPNE WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagania wstępne na studia zależą od kierunku i uniwersytetu etc., ale z Episteme są możliwe do zrealizowania.

Szanse przyjęcia są większe, jeżeli można wykazać się dobrymi wynikami. Jednak wbrew powszechnej opinii i z pomocą Episteme, które negocjuje korzystne warunki przyjęcia dla osób z Polski od wielu lat, studia w Wielkiej Brytanii są dostępne nie tylko dla wyróżniających się kandydatów.

W czasie wieloletniej działalności, Episteme napotkało wiele osób, które obawiały się, że nie mają szans na studia w Anglii, a okazało się, że całkowicie niepotrzebnie.

Najlepiej więc, jeśli chcesz się dowiedzieć czy możesz dostać się na studia w Anglii lub masz wątpliwości na ten temat, skontaktować się z nami i poinformujemy czy studia dla Ciebie są możliwe. Czytaj dalej

POMOC FINANSOWA NA CZESNE I UTRZYMANIE NA STUDIA MAGISTERSKIE

Informacje poniżej dotyczą tylko osób z pre-settled lub settled status (lub które go dostaną).

Informacje dla osób bez statutu znajdują się na podstronie: Pomoc finansowa – zmiany po Brexit.

Pożyczkę na studia magisterskie wprowadzono w maju 2016 roku. Odkąd Episteme pamięta, nigdy wcześniej nie było rządowej pomocy finansowej na studia magisterskie i trzeba było czesne zapłacić z własnych pieniędzy.

Wprowadzenie pożyczki jest więc bardzo dobrą wiadomością i stworzyło szanse na studia magisterskie dla dużo większej liczby osób.

Pożyczka na studia magisterskie jest tak korzystna, że nie NIE ma obowiązku jej spłacania jeśli PO UKOŃCZENIU STUDIÓW zarobki absolwenta nie przekroczą określonych progów dochodów.

Maksimum pożyczki, którą można otrzymać to £12 167. Nie ma oczywiście obowiązku brania pożyczki lub można skorzystać z mniejszej kwoty niż £12 167. Pożyczka zostanie przelana na konto bankowe studenta kiedy uniwersytet potwierdzi, że uczęszcza się na studia. Wtedy będzie można samej/samemu zadecydować na co chce przeznaczyć pożyczkę, czy na czesne czy na inne cele, na przykład na koszty utrzymania.

Większość osób przeznacza jednak pożyczkę na zapłatę czesnego, a resztę pożyczki (jeśli czesne jest mniejsze niż £12 167) na inne wydatki.

Na przykład, jeśli czesne wynosi £9 000, wciąż można otrzymać pożyczkę w wysokości £12 167, z której £9 000 można przeznaczyć na czesne, a resztę (czyli £3 167) na utrzymanie czy inne wydatki.

Szczegółowe informacje o pomocy finansowej znajdują się na stronie: Pomoc Finansowa na Studia Magisterskie

MASZ PYTANIA?

CHCESZ STUDIOWAĆ W ANGLII CZY LONDYNIE?

Skontaktuj się z nami i pomożemy Ci dostać się na studia i otrzymać wszelką dostępną pomoc finansową.

POMOC FINANSOWA Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Wiele osób studiuje w Anglii dla uzyskania wiedzy, renomowanego dyplomu uczelni brytyjskiej, nowych doświadczeń, poznania osób wielu narodowości, dla wielkiej nowej życiowej przygody etc., ale także aby mieć szanse na duże zarobki. 

To jest oczywiste. Wielu naszym absolwentom bardzo dobrze wiedzie się po studiach.

Ale są osoby, które uważają, że są ważniejsze sprawy niż zarobki i mogą wybrać życie rodzinne lub pracę charytatywną. Zdarza się także, że nie każdy może znaleźć dobrą pracę, przytrafiają się choroby lub niepowodzenia.

To, że nie trzeba spłacać pomocy finansowej jeśli nie zarobi się określonych sum po ukończeniu studiów jest najważniejsze – nikt nie może mieć pewności na temat przyszłości, a różne wybory i sytuacje losowe decydują o wysokości zarobków po studiach.

Ta pewność, że jeśli zarobki będą niższe niż określone progi dochodów, nie trzeba pomocy finansowej spłacać, daje wielu osobom poczucie bezpieczeństwa.

I oczywiście jeśli nigdy nie spłaci się pomocy finansowej, studia będą bezpłatne.

STUDIA MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

Maksimum pożyczki, którą można otrzymać to £12 167. Czesne na większości kierunków wynosi około £8 000 – £11 000 za całe studia czyli mniej niż £12 167.

Jeśli tak jest, plusem pożyczki jest to, że za studia nie trzeba płacić z własnych pieniędzy ani przed ich rozpoczęciem ani w czasie ich trwania. Nie trzeba więc mieć oszczędności na czesne.

Jeśli czesne jest niższe niż £12 167, zostaje też kwota, którą można przeznaczyć na utrzymanie i jest to wielkie udogodnienie dla osób, które chcą pracować mniej w czasie studiów.

Dzięki takiej pomocy finansowej, studia są przystępne nie tylko dla tych zamożnych kandydatów, którzy mogą za nie zapłacić z góry.

Studia w Anglii są możliwe dla każdego, bez względu na obecne dochody lub oszczędności swoje czy rodziców i jest to SZANSA TAKŻE DLA CIEBIE.

Szczegółowe informacje o pomocy finansowej znajdują się na stronie: Pomoc Finansowa na Studia Magisterskie

PRACA ZAROBKOWA

Organizujemy studia stacjonarne (dzienne) na uczelni, studia całkowicie online, studia hybrydowe (część zajęć na uczelni, a cześć online), oraz, a jest to NOWOŚĆ, studia wieczorowe oraz studia weekendowe (tylko w sobotę i niedzielę).

Którąkolwiek opcję wybierzesz, jest to zwykle tylko około 8 – 12h zajęć w tygodniu.

Studenci zwykle uczęszczają na zajęcia na 1, 2 lub 3 dni w tygodniu (w zależności od kierunku i uczelni) lub w ogóle jeśli studiują online. Dzięki temu jest dużo czasu na dodatkowe zajęcia i pracę zarobkową.

Więcej informacji znajduje się na podstronie: Praca zarobkowa

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na uniwersytetach Episteme

Na wszystkich uczelniach reprezentowanych przez Episteme są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla studentów. Nie są to zajęcia obowiązkowe, ale można się douczać języka (bezpłatnie) w czasie studiów. Nie trzeba więc obawiać się, że poziom języka nie jest odpowiednio dobry, aby studiować w Anglii!

STUDIA POLICENCJACKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

Główne rodzaje studiów policencjackich to:

Studia magisterskie kończą się zwykle uzyskaniem tytułu naukowego Magistra, najczęściej:

Są także inne tytuły np. LLM (Magister Prawa), MEng (Magister Inżynierii), MEd (Magister Pedagogiki) etc.

Studia policencjackie trwają zwykle 1 rok. Czytaj dalej

Jeśli interesują Cię studia policencjackie (np. magisterskie) w Anglii lub Londynie, napisz lub zadzwoń do nas.