Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

STUDIA POLICENCJACKIE
NP. MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA POLICENCJACKIE
NP. MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA POLICENCJACKIE NP. MAGISTERSKIE WCIĄŻ OD TEGO 2021 ROKU

Episteme organizuje bezpłatnie wszystkie rodzaje studiów, także:

WSZYSTKIE MOŻLIWE KIERUNKI

Na uniwersytetach brytyjskich studiuje się wszystkie możliwe kierunki np. biznesowe, filmowe, humanistyczne, informatyczne, politologiczne, artystyczne, aktorskie, biologiczne, inżynierskie, dziennikarskie, muzyczne, architekturę, filologię angielską i inne języki obce, pedagogikę, psychologię, media, prawo, PR, turystykę, matematykę i inne nauki ścisłe etc. Jest nawet niespotykany kierunek w Anglii – Interpreting and Translation Polish English.

Być może z małymi wyjątkami, Episteme  organizuje studia i przeniesienia na studia na WSZYSTKICH możliwych kierunkach.

STUDIA POLICENCJACKIE (NP. MAGISTERSKIE) BEZ CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO

Większość uniwersytetów brytyjskich wymaga certyfikatu językowego.

Dzięki wieloletniej współpracy z uczelniami,  Episteme wynegocjowało, aby kandydaci  Episteme z odpowiednimi wynikami z matury, nie musieli zdawać egzaminów językowych. Z naszą pomocą, można więc zostać przyjętym na studia BEZ certyfikatu z języka angielskiego.

Studia bez certyfikatu językowego są też możliwe dla wielu innych osób w odpowiedniej sytuacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy studia bez certyfikatu są możliwe dla Ciebie, najlepiej skontaktować się z Episteme.

PRZYSTĘPNE WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagania wstępne na studia zależą od kierunku i uniwersytetu etc., ale z Episteme są możliwe do zrealizowania.

Szanse przyjęcia są większe, jeżeli można wykazać się dobrymi wynikami. Jednak wbrew powszechnej opinii i z pomocą Episteme, które negocjuje korzystne warunki przyjęcia dla osób z Polski od wielu lat, studia w Wielkiej Brytanii są dostępne nie tylko dla wyróżniających się kandydatów.

W czasie wieloletniej działalności,  Episteme  napotkało wiele osób, które obawiały się, że nie mają szans na studia w Anglii, a okazało się, że całkowicie niepotrzebnie.

Najlepiej więc, jeśli chcesz się dowiedzieć czy możesz dostać się na studia w Anglii lub masz wątpliwości na ten temat, skontaktować się z nami i poinformujemy czy studia dla Ciebie są możliwe. Czytaj dalej

POŻYCZKA RZĄDOWA NA STUDIA MAGISTERSKIE

W maju 2016 roku czyli stosunkowo niedawno, wprowadzono pożyczkę na studia magisterskie, której może nie trzeba będzie w ogóle spłacać. Pożyczka ta jest NOWOŚCIĄ – wcześniej, odkąd Episteme pamięta, nigdy nie było rządowej pożyczki na studia magisterskie, za które trzeba było samemu zapłacić. Wprowadzenie pożyczki jest więc bardzo dobrą wiadomością.

Czesne wymagane przez dany uniwersytet angielski można pokryć biorąc pożyczkę rządową. Tę pożyczkę trzeba będzie spłacać w małych ratach PO UKOŃCZENIU STUDIÓW TYLKO wtedy, jeśli Twoje roczne zarobki brutto przekroczą ustalone progi dochodów czyli:

STUDIA MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

dziewczyna

Plusem pożyczki jest to, że za studia nie trzeba płacić ani przed ich rozpoczęciem ani w czasie ich trwania.

Nie trzeba więc mieć oszczędności na czesne. Co więcej, jeżeli zarobki nie przekroczą ustalonych progów dochodów (wymienionych powyżej), nie trzeba będzie pożyczki spłacać i studia magisterskie będą bezpłatne.

Dzięki takiej pożyczce, studia są przystępne nie tylko dla tych zamożnych kandydatów, którzy mogą za nie zapłacić z góry. Studia w Anglii są możliwe dla każdego, bez względu na dochody rodziców czy oszczędności i jest to szansa także dla Ciebie.

Więcej informacji na temat pożyczki i jej spłaty: Czytaj dalej

UWAGA:   Powyższe informacje krótko i ogólnie wyjaśniają istotę pożyczki, ale zasady jej udzielania są bardziej złożone.

Bezpłatnie pomagamy w staraniach o pożyczkę i pomoc finansową na studia magisterskie.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz otrzymać więcej informacji na temat pożyczki i WSZELKIEJ POMOCY FINANSOWEJ, najlepiej skontaktować się z Episteme.

PRACA ZAROBKOWA

Na studiach w Anglii jest stosunkowo mało zajęć – około 12-15 h w tygodniu. Studenci zwykle układają sobie zajęcia na 3 dni w tygodniu, dzięki czemu jest dużo czasu na pracę zarobkową. Większość osób pracuje zarobkowo w czasie studiów, wiele osób utrzymuje się z własnej pracy i jest to całkowicie możliwe.

Więcej informacji znajduje się na podstronie: Praca zarobkowa

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na uniwersytetach Episteme

Na wszystkich uczelniach reprezentowanych przez Episteme są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla studentów. Nie są to zajęcia obowiązkowe, ale można się douczać języka (bezpłatnie) w czasie studiów. Nie trzeba więc obawiać się, że poziom języka nie jest odpowiednio dobry, aby studiować w Anglii!

STUDIA POLICENCJACKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

Główne rodzaje studiów policencjackich to:

Studia magisterskie kończą się zwykle uzyskaniem tytułu naukowego Magistra, najczęściej:

Są także inne tytuły np. LLM (Magister Prawa), MEng (Magister Inżynierii), MEd (Magister Pedagogiki) etc.

Studia policencjackie trwają zwykle 1 rok. Czytaj dalej

Jeśli interesują Cię studia policencjackie (np. magisterskie) w Anglii lub Londynie, napisz lub zadzwoń do nas.