Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

POMOC FINANSOWA NA STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE  TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

POMOC FINANSOWA NA STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

BARZO KORZYSTNA POMOC FINANSOWA,
TAKŻE NA UTRZYMANIE
NA STUDIA MAGISTERSKIE

OD 2024ROKU

Pomoc finansowa na studia magisterskie istnieje od 2016 roku i od początku jej wprowadzenia, pomagamy studentom w jej dostaniu. Jeśli nie poinformowaliśmy danej osoby z góry o niemożliwości otrzymania  pomocy, nigdy nie zdarzyło się, aby nasz student jej nie otrzymał.

Informacje poniżej dotyczą tylko osób z pre-settled lub settled status (lub które go dostaną).

Informacje dla osób bez statutu znajdują się na podstronie: Pomoc finansowa – zmiany po Brexit.

CZESNE NA STUDIA MAGISTERSKIE

Studia magisterskie trwają zwykle w Anglii tylko 1 rok.

Informacja ile wynosi czesne jest podana na stronie internetowej uczelni. Trzeba kliknąć na kierunek, na którym chce się studiować. Tam będzie napisane ile wynosi czesne.

Proszę patrzyć na czesne dla studentów HOME lub UK, bowiem czesne jest takie samo dla osób pochodzenia brytyjskiego (osób HOME/UK) i dla osób z Polski (i UE), które mają pre-settled lub settled status.

Proszę NIE patrzyć na czesne dla osób z EU (czyli z European Union (UE)) lub INT (czyli International students), bowiem czesne dla tych osób jest dużo wyższe i jest to czesne dla osób, które nie mają pre-settled lub settled status.

Czesne zależy od kierunku i uniwersytetu. Czesne na kierunki nie-biznesowe jest zwykle niższe niż na kierunki biznesowe.

POMOC FINANSOWA NA CZESNE I UTRZYMANIE NA STUDIA MAGISTERSKIE

Pożyczkę na studia magisterskie wprowadzono w maju 2016 roku. Odkąd Episteme pamięta, nigdy wcześniej nie było rządowej pomocy finansowej na studia magisterskie i trzeba było czesne zapłacić z własnych pieniędzy.

Wprowadzenie pożyczki jest więc bardzo dobrą wiadomością i stworzyło szanse na studia magisterskie dla dużo większej liczby osób.

Pożyczka na studia magisterskie jest tak korzystna, że nie NIE ma obowiązku jej spłacania jeśli PO UKOŃCZENIU STUDIÓW zarobki absolwenta nie przekroczą określonych progów dochodów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej na podstronie: Kiedy nie spłaca się pomocy finansowej.

Maksimum pożyczki, którą można otrzymać to £12 167. Nie ma oczywiście obowiązku brania pożyczki lub można skorzystać z mniejszej kwoty niż £12 167. Pożyczka zostanie przelana na konto bankowe studenta kiedy uniwersytet potwierdzi, że uczęszcza się na studia. Wtedy będzie można samej/samemu zadecydować na co chce przeznaczyć pożyczkę, czy na czesne czy na inne cele, na przykład na koszty utrzymania.

Większość osób przeznacza jednak pożyczkę na zapłatę czesnego, a resztę pożyczki (jeśli czesne jest mniejsze niż £12 167) na inne wydatki.

Na przykład, jeśli czesne wynosi £9 000, wciąż można otrzymać pożyczkę w wysokości £12 167, z której £9 000 można przeznaczyć na czesne, a resztę (czyli £3 167) na utrzymanie czy inne wydatki.

MASZ PYTANIA?

CHCESZ STUDIOWAĆ W ANGLII CZY LONDYNIE?

Skontaktuj się z nami i pomożemy Ci dostać się na studia i otrzymać wszelką dostępną pomoc finansową.

KIEDY NIE SPŁACA SIĘ POMOCY FINANSOWEJ

Pożyczki na studia magisterskie NIE trzeba w ogóle spłacać jeśli Twoje roczne zarobki brutto NIE przekroczą po UKOŃCZENIU STUDIÓW ustalonych progów dochodów czyli:

Czyli jeśli pracując po studiach w Wielkiej Brytanii nie zarobi się tej kwoty (£21 000 brutto na rok) po ukończeniu studiów, NIE trzeba pożyczki spłacać i po 30 latach będzie ona umorzona.

Każdy kraj ma swój próg dochodów i z tego co wiemy, w czasie pisania tych informacji, nie ma jeszcze ustalonego progu dochodów dla Polski dla studentów rozpoczynających studia w 2024 roku.

POMOC FINANSOWA Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Wiele osób studiuje w Anglii dla uzyskania wiedzy, renomowanego dyplomu uczelni brytyjskiej, nowych doświadczeń, poznania osób wielu narodowości, dla wielkiej nowej życiowej przygody etc., ale także aby mieć szanse na duże zarobki. 

To jest oczywiste. Wielu naszym absolwentom bardzo dobrze wiedzie się po studiach.

Ale są osoby, które uważają, że są ważniejsze sprawy niż zarobki i mogą wybrać życie rodzinne lub pracę charytatywną. Zdarza się także, że nie każdy może znaleźć dobrą pracę, przytrafiają się choroby lub niepowodzenia.

To, że nie trzeba spłacać pomocy finansowej jeśli nie zarobi się określonych sum po ukończeniu studiów jest najważniejsze – nikt nie może mieć pewności na temat przyszłości, a różne wybory i sytuacje losowe decydują o wysokości zarobków po studiach.

Ta pewność, że jeśli zarobki będą niższe niż określone progi dochodów, nie trzeba pomocy finansowej spłacać, daje wielu osobom poczucie bezpieczeństwa.

I oczywiście jeśli nigdy nie spłaci się pomocy finansowej, studia będą bezpłatne.

Jeśli jednak zarobi się więcej niż określone sumy, trzeba pomoc finansową spłacać, a jak świetne są zasady spłaty wyjaśniamy poniżej w podrozdziale: Kiedy spłaca się pomoc finansową.

STUDIA MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

Maksimum pożyczki, którą można otrzymać to £12 167. Czesne na większości kierunków wynosi około £8 000 – £11 000 za całe studia czyli mniej niż £12 167.

Jeśli tak jest, plusem pożyczki jest to, że za studia nie trzeba płacić z własnych pieniędzy ani przed ich rozpoczęciem ani w czasie ich trwania. Nie trzeba więc mieć oszczędności na czesne.

Jeśli czesne jest niższe niż £12 167, zostaje też kwota, którą można przeznaczyć na utrzymanie i jest to wielkie udogodnienie dla osób, które chcą pracować mniej w czasie studiów.

Dzięki takiej pomocy finansowej, studia są przystępne nie tylko dla tych zamożnych kandydatów, którzy mogą za nie zapłacić z góry.

Studia w Anglii są możliwe dla każdego, bez względu na obecne dochody lub oszczędności swoje czy rodziców i jest to SZANSA TAKŻE DLA CIEBIE.

KIEDY SPŁACA SIĘ POMOC FINANSOWĄ

Pożyczkę na studia magisterskie trzeba będzie spłacać w małych ratach PO UKOŃCZENIU STUDIÓW TYLKO wtedy jeśli Twoje roczne zarobki brutto przekroczą ustalone progi dochodów czyli:

Jeśli Twoje zarobki przekroczą wyżej wymienioną kwotę, pomoc finansową będzie się spłacać jako 6% od zarobków POWYŻEJ tego progu.

Znaczy to, że jeśli pracując w Wielkiej Brytanii, zarobki wyniosą na przykład £22 0000, będzie pobierane 6% od zarobków powyżej £21 000 czyli tylko od £1 000. A 6% od sumy £1 000 wynosi tylko £60 rocznie! Spłata takiej małej sumy rocznie będzie prawie niezauważalna.

Wynika z tego, że nie trzeba się martwić o czesne i spłatę pożyczki. Jeżeli nie powiedzie się po ukończeniu studiów i nie zarobi się dużo, nie trzeba jej nigdy spłacać. Jeśli pracując po studiach zarobi się więcej niż określone progi dochodów, pobierane 6% tylko od nadwyżki ponad ustalone progi, nie będzie dużym obciążeniem.

Więcej informacji na temat spłaty pomocy finansowa: Czytaj dalej.

Jeśli masz pytania lub chcesz studiować w Anglii lub Londynie, napisz lub zadzwoń do nas i pomożemy Ci dostać się na studia oraz otrzymać wszelką dostępną pomoc finansową.