POMOC FINANSOWA NA STUDIA LICENCJACKIE
I ROK ZEROWY

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE  TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

POMOC FINANSOWA NA STUDIA LICENCJACKIE I ROK ZEROWY

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

BARZO KORZYSTNA POMOC FINANSOWA,
TAKŻE NA UTRZYMANIE
NA STUDIA LICENCJAKIE I ROK ZEROWY

OD 2022 ROKU

Pomoc finansowa na studia istnieje od wielu lat i od początku jej wprowadzenia, pomagamy studentom w jej dostaniu. Jeśli nie poinformowaliśmy danej osoby z góry o niemożliwości otrzymania pomocy, nigdy nie zdarzyło się, aby nasz student jej nie otrzymał.

Informacje poniżej dotyczą tylko osób z pre-settled lub settled status (lub które go dostaną).

Informacje dla osób bez statutu znajdują się na podstronie: Pomoc finansowa – zmiany po Brexit.

POMOC FINANSOWA NA UTRZYMANIE

Osoby, które mieszkają w Anglii ponad 5 lat mogą, a osoby, które pracują w Anglii nawet przez krótki okres czasu mają duże szanse, otrzymać bardzo korzystną pożyczkę na utrzymanie i jest to:

Jest to tak korzystna pożyczka, że NIE ma obowiązku jej spłacania jeśli PO UKOŃCZENIU STUDIÓW zarobki absolwenta nie przekroczą £27 295 brutto rocznie (pracując w Wielkiej Brytanii) lub £16 380 brutto rocznie (pracując w Polsce).

Więcej informacji na ten temat znajdują się w podrozdziale: Kiedy nie spłaca się pomocy finansowej.

Oczywiście nie ma obowiązku brania pożyczki na utrzymanie, ale dla wielu osób, które nie chcą pracować lub chcą pracować mniej w czasie studiów, jest to wielkie udogodnienie.

Od początku działalności, bezpłatnie pomagamy w staraniach o pomoc finansową na utrzymanie i czesne

Jeśli mieszkasz w Anglii ponad 5 lat, Twoja aplikacja o pomoc finansową na utrzymanie będzie, z naszą pomocą, bardzo prosta.

Jeśli pracujesz w Anglii nawet przez krótki okres czasu także masz, z naszą pomocą, bardzo dużą szansę otrzymać pożyczkę na utrzymanie i pomożemy Ci ją otrzymać.

MASZ PYTANIA?

CHCESZ STUDIOWAĆ W ANGLII CZY LONDYNIE?

Skontaktuj się z nami i pomożemy Ci dostać się na studia i otrzymać wszelką dostępną pomoc finansową.

POMOC FINANSOWA NA DZIECKO CZY DZIECI

Dodatkowo (oprócz pożyczki na utrzymanie), osoby, które mają dziecko lub dzieci mogą otrzymać:

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz otrzymać więcej informacji na temat bezzwrotnej pomocy finansowej na dziecko czy dzieci i WSZELKIEJ POMOCY FINANSOWEJ, najlepiej skontaktować się z nami.

CZESNE

Czesne za jeden rok studiów licencjackich (a także za rok zerowy) wynosi £9 250 za rok. Czesne jest takie samo na każdym uniwersytecie w Anglii i na każdym kierunku.

Na studia licencjackie na wszystkich uczelniach jest pożyczka rządowa na CAŁE  czesne, której może nie trzeba będzie w ogóle spłacać (tak jak jest wyjaśnione poniżej).

KIEDY NIE SPŁACA SIĘ POMOCY FINANSOWEJ

Pożyczki na czesne oraz pożyczki na utrzymanie NIE trzeba w ogóle spłacać jeśli Twoje roczne zarobki brutto NIE przekroczą po UKOŃCZENIU STUDIÓW ustalonych progów dochodów czyli:

Czyli jeśli nie zarobi się tych kwot (£27 295 lub £16 380 brutto) po ukończeniu studiów, NIE trzeba pożyczek spłacać i po 30 latach będą one umorzone.

POMOC FINANSOWA Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Wiele osób studiuje w Anglii dla uzyskania wiedzy, renomowanego dyplomu uczelni brytyjskiej, nowych doświadczeń, poznania osób wielu narodowości, dla wielkiej nowej życiowej przygody etc., ale także aby mieć szanse na duże zarobki. To jest oczywiste. Wielu naszym absolwentom bardzo dobrze wiedzie się po studiach.

Ale są osoby, które uważają, że są ważniejsze sprawy niż zarobki i mogą wybrać życie rodzinne lub pracę charytatywną. Zdarza się także, że nie każdy może znaleźć dobrą pracę, przytrafiają się choroby lub niepowodzenia.

To, że nie trzeba spłacać pomocy finansowej jeśli nie zarobi się określonych sum po ukończeniu studiów jest najważniejsze – nikt nie może mieć pewności na temat przyszłości, a różne wybory i sytuacje losowe decydują o wysokości zarobków po studiach.

Ta pewność, że jeśli zarobki będą niższe niż określone progi dochodów, nie trzeba pomocy finansowej spłacać, daje wielu osobom poczucie bezpieczeństwa.

I oczywiście jeśli nigdy nie spłaci się pomocy finansowej, studia będą bezpłatne.

Jeśli jednak zarobi się więcej niż określone sumy, trzeba pomoc finansową spłacać, a jak świetne są zasady  spłaty wyjaśniamy poniżej w podrozdziale: Kiedy spłaca się pomoc finansową.

STUDIA MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

Pożyczka na utrzymanie (do około £12 500 brutto na rok) to wielkie udogodnienie dla osób, które nie chcą pracować lub chcą pracować mniej w czasie studiów.

Plusem pożyczki na czesne jest to, że za studia nie trzeba płacić z własnych pieniędzy ani przed ich rozpoczęciem ani w czasie ich trwania. Nie trzeba więc mieć oszczędności na czesne.

Co więcej, jeżeli zarobki nie przekroczą ustalonych progów dochodów (wymienionych powyżej), nie trzeba będzie pożyczek spłacać i studia licencjackie będą bezpłatne.

Dzięki takiej pomocy finansowej, studia są przystępne nie tylko dla tych zamożnych kandydatów, którzy mogą za nie zapłacić z góry lub dla tych, którzy pracują czy mają oszczędności na życie w Anglii.  

Studia w Anglii są możliwe dla każdego, bez względu na pracę, obecne dochody lub oszczędności swoje czy rodziców i jest to SZANSA TAKŻE DLA CIEBIE.

KIEDY SPŁACA SIĘ POMOC FINANSOWĄ

Pożyczkę na czesne oraz pożyczkę na utrzymanie trzeba będzie spłacać w małych ratach PO UKOŃCZENIU STUDIÓW TYLKO wtedy jeśli Twoje roczne zarobki brutto przekroczą ustalone progi dochodów czyli:

Jeśli Twoje zarobki przekroczą wyżej wymienione kwoty, pomoc finansową na czesne i utrzymanie będzie się spłacać jako 9% od zarobków POWYŻEJ tych progów.

Znaczy to, że jeśli pracując w Wielkiej Brytanii, zarobki wyniosą na przykład £28 295, będzie pobierane 9% od zarobków powyżej £27 295 czyli tylko od £1 000. A 9% od sumy £1 000 wynosi tylko £90 rocznie! Spłata takiej małej sumy rocznie będzie prawie niezauważalna.

Wynika z tego, że nie trzeba się martwić o czesne i spłatę pożyczek. Jeżeli nie powiedzie się po ukończeniu studiów i nie zarobi się dużo, nie trzeba ich nigdy spłacać. Jeśli pracując po studiach zarobi się więcej niż określone progi dochodów, pobierane 9% tylko od nadwyżki ponad ustalone progi, nie będzie dużym obciążeniem. 

Więcej informacji na temat spłaty pomocy finansowej: Czytaj dalej

Jeśli masz pytania lub chcesz studiować w Anglii lub Londynie, napisz lub zadzwoń do nas i pomożemy Ci dostać się na studia oraz otrzymać wszelką dostępną pomoc finansową.