Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

STUDIA LICENCJACKIE
I ROK ZEROWY

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA LICENCJACKIE
I ROK ZEROWY

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA LICENCJACKIE I ROK ZEROWY OD 2022 ROKU

Episteme organizuje bezpłatnie wszystkie rodzaje studiów, także:

WSZYSTKIE MOŻLIWE KIERUNKI

Na uniwersytetach brytyjskich studiuje się wszystkie możliwe kierunki np. biznesowe, filmowe, humanistyczne, informatyczne, politologiczne, artystyczne, aktorskie, biologiczne, inżynierskie, dziennikarskie, muzyczne, architekturę, filologię angielską i inne języki obce, pedagogikę, psychologię, media, prawo, PR, turystykę, matematykę i inne nauki ścisłe etc. Jest nawet niespotykany kierunek w Anglii – Interpreting and Translation Polish English.

Być może z małymi wyjątkami, Episteme  organizuje studia i przeniesienia na studia na WSZYSTKICH możliwych kierunkach.

STUDIA BEZ CERTYFIKATU JĘZYKOWEGO

Większość uniwersytetów brytyjskich wymaga certyfikatu językowego.

Dzięki wieloletniej współpracy z uczelniami, Episteme wynegocjowało, aby kandydaci  Episteme z odpowiednimi wynikami z matury, nie musieli zdawać egzaminów językowych. Z naszą pomocą, można więc zostać przyjętym na studia BEZ certyfikatu z języka angielskiego.

Studia bez certyfikatu językowego są też możliwe dla wielu innych osób w odpowiedniej sytuacji. Jeśli chcesz się dowiedzieć czy studia bez certyfikatu są możliwe dla Ciebie, najlepiej skontaktować się z Episteme.

PRZYSTĘPNE WARUNKI PRZYJĘCIA

Wymagania wstępne na studia zależą od kierunku i uniwersytetu etc., ale z Episteme są możliwe do zrealizowania.

Szanse przyjęcia są większe, jeżeli można wykazać się dobrymi wynikami. Jednak wbrew powszechnej opinii i z pomocą Episteme, które negocjuje korzystne warunki przyjęcia dla osób z Polski od wielu lat, studia w Wielkiej Brytanii są dostępne nie tylko dla wyróżniających się kandydatów.

W czasie wieloletniej działalności,  Episteme  napotkało wiele osób, które obawiały się, że nie mają szans na studia w Anglii, a okazało się, że całkowicie niepotrzebnie.

Najlepiej więc, jeśli chcesz się dowiedzieć czy możesz dostać się na studia w Anglii lub masz wątpliwości na ten temat, skontaktować się z nami i poinformujemy czy studia dla Ciebie są możliwe. Czytaj dalej

POMOC FINANSOWA NA CZESNE I UTRZYMANIE

Informacje poniżej dotyczą tylko osób z pre-settled lub settled status (lub które go dostaną).

Informacje dla osób bez statutu znajdują się na podstronie: Pomoc finansowa – zmiany po Brexit.

Osoby, które mieszkają w Anglii ponad 5 lat mogą, a osoby, które pracują w Anglii nawet przez krótki okres czasu mają duże szanse, otrzymać bardzo korzystną pożyczkę na utrzymanie i jest to:

Jest to tak korzystna pożyczka, że NIE ma obowiązku jej spłacania jeśli PO UKOŃCZENIU STUDIÓW zarobki absolwenta nie przekroczą £27 295 brutto rocznie (pracując w Wielkiej Brytanii) lub £16 380 brutto rocznie (pracując w Polsce).

Oczywiście nie ma obowiązku brania pożyczki na utrzymanie, ale dla wielu osób, które nie chcą pracować lub chcą pracować mniej w czasie studiów, jest to wielkie udogodnienie.

Jest także pożyczka na czesne, której też nie ma obowiązku spłacania jeśli PO UKOŃCZENIU STUDIÓW zarobki nie przekroczą progów dochodów wymienionych powyżej.

Dodatkowo istnieją bezzwrotne stypendia na dziecko czy dzieci.

Szczegółowe informacje o pomocy finansowej znajdują się na stronie: Pomoc Finansowa na Studia Licencjackie i Rok Zerowy.

Od początku działalności, bezpłatnie pomagamy w staraniach o pomoc finansową na utrzymanie i czesne

Jeśli mieszkasz w Anglii ponad 5 lat, Twoja aplikacja o pomoc finansową na utrzymanie będzie, z naszą pomocą, bardzo prosta.

Jeśli pracujesz w Anglii nawet przez krótki okres czasu także masz, z naszą pomocą, bardzo dużą szansę otrzymać pożyczkę na utrzymanie i pomożemy Ci ją otrzymać.

MASZ PYTANIA?

CHCESZ STUDIOWAĆ W ANGLII CZY LONDYNIE?

Skontaktuj się z nami i pomożemy Ci dostać się na studia i otrzymać wszelką dostępną pomoc finansową.

POMOC FINANSOWA Z GWARANCJĄ BEZPIECZEŃSTWA

Wiele osób studiuje w Anglii dla uzyskania wiedzy, renomowanego dyplomu uczelni brytyjskiej, nowych doświadczeń, poznania osób wielu narodowości, dla wielkiej nowej życiowej przygody etc., ale także aby mieć szanse na duże zarobki. To jest oczywiste. Wielu naszym absolwentom bardzo dobrze wiedzie się po studiach.

Ale są osoby, które uważają, że są ważniejsze sprawy niż zarobki i mogą wybrać życie rodzinne lub pracę charytatywną. Zdarza się także, że nie każdy może znaleźć dobrą pracę, przytrafiają się choroby lub niepowodzenia.

To, że nie trzeba spłacać pomocy finansowej jeśli nie zarobi się określonych sum po ukończeniu studiów jest najważniejsze – nikt nie może mieć pewności na temat przyszłości, a różne wybory i sytuacje losowe decydują o wysokości zarobków po studiach.

Ta pewność, że jeśli zarobki będą niższe niż określone progi dochodów, nie trzeba pomocy finansowej spłacać, daje wielu osobom poczucie bezpieczeństwa.

I oczywiście jeśli nigdy nie spłaci się pomocy finansowej, studia będą bezpłatne.

STUDIA MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

dziewczyna

Pożyczka na utrzymanie (do około £12 500 brutto na rok) to wielkie udogodnienie dla osób, które nie chcą pracować lub chcą pracować mniej w czasie studiów.

Plusem pożyczki na czesne jest to, że za studia nie trzeba płacić z własnych pieniędzy ani przed ich rozpoczęciem ani w czasie ich trwania. Nie trzeba więc mieć oszczędności na czesne.

Co więcej, jeżeli zarobki nie przekroczą ustalonych progów dochodów (wymienionych powyżej), nie trzeba będzie pożyczek spłacać i studia licencjackie będą bezpłatne.

Dzięki takiej pomocy finansowej, studia są przystępne nie tylko dla tych zamożnych kandydatów, którzy mogą za nie zapłacić z góry lub dla tych, którzy pracują czy mają oszczędności na życie w Anglii.

Studia w Anglii są możliwe dla każdego, bez względu na pracę, obecne dochody lub oszczędności swoje czy rodziców i jest to SZANSA TAKŻE DLA CIEBIE.

Szczegółowe informacje o pomocy finansowej znajdują się na stronie: Pomoc Finansowa na Studia Licencjackie i Rok Zerowy.

PRACA ZAROBKOWA

Organizujemy studia stacjonarne na uczelni, a także, a jest to NOWOŚĆ, studia hybrydowe (część zajęć na uczelni, a cześć online), oraz studia całkowicie online.

Którąkolwiek opcję wybierzesz, jest to zwykle tylko około 12h zajęć w tygodniu.

Studenci zwykle uczęszczają na zajęcia na 1 lub 2 dni w tygodniu lub w ogóle jeśli studiują online. Dzięki temu jest dużo czasu na dodatkowe zajęcia i pracę zarobkową.

Więcej informacji znajduje się na podstronie: Praca zarobkowa

BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO na uniwersytetach Episteme

Na wszystkich uczelniach reprezentowanych przez Episteme są bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla studentów. Nie są to zajęcia obowiązkowe, ale można się douczać języka (bezpłatnie) w czasie studiów. Nie trzeba więc obawiać się, że poziom języka nie jest odpowiednio dobry, aby studiować w Anglii!

STUDIA LICENCJACKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

Studia licencjackie kończą się zwykle uzyskaniem tytułu naukowego Licencjata, najczęściej:

Są także inne tytuły np. LLB (Licencjat Prawa), BEng (Licencjat Inżynierii), BEd (Licencjat Pedagogiki) etc.

Studia licencjackie trwają zwykle 3 lata, ale na niektórych kierunkach studiuje się dłużej. Na przykład, filologie obce kończy się zazwyczaj w ciągu 4 lat, jako że jeden rok spędza się w kraju, którego język się studiuje. Czytaj dalej

Jeśli interesują Cię studia licencjackie czy rok zerowy w Anglii lub Londynie, napisz lub zadzwoń do nas.