Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

STUDIA LICENCJACKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

Studia licencjackie można skończyć w Wielkiej Brytanii na uniwersytecie (University), w filii uniwersytetu, w college czy school. Prawdziwych uniwersytetów jest tylko około 120 w Zjednoczonym Królestwie. Oprócz tego, są setki filii, college’ów i schools, które zwykle są podrzędnymi jednostkami edukacyjnymi. Mogą być wyjątki, ale ogólnie mówiąc, uniwersytety są najwyższymi jednostkami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii.

Episteme organizuje studia tylko na uniwersytetach (Universities) oraz na college’ach czy schools.

Studenci Episteme zwykle bardzo dobrze radzą sobie na studiach w Anglii. Jeśli jednak obawiasz się, że nie poradzisz sobie na studiach licencjackich, warto rozważyć 1-roczne studia przedlicencjackie (czyli Foundation zwane Rokiem Zerowym) na prawdziwym uniwersytecie niż studia w filii, college czy school.

A co najważniejsze, najlepiej najpierw skontaktować się z nami i poinformujemy czy studia na uniwersytecie (University) są możliwe dla Ciebie lub czy możemy zorganizować Ci studia na college czy school.