Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

ZAJĘCIA
I PRACA ZAROBKOWA W CZASIE STUDIÓW

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE  TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

PRACA ZAROBKOWA W CZASIE STUDIÓW

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

Ilość zajęć zależy od uczelni i kierunku, ale ogólnie mówiąc, na studiach w Anglii jest stosunkowo mało zajęć.

Organizujemy studia: 

NOWOŚĆ

 Którąkolwiek opcję wybierzesz, jest to zwykle tylko około 10 – 12h zajęć w tygodniu.

Studenci zwykle uczęszczają na zajęcia 1 lub 2 dni w tygodniu lub w ogóle jeśli studiują online. Dzięki temu jest dużo czasu na dodatkowe zajęcia i pracę zarobkową 

Dla osób z pre-settled i settled status, jest też bardzo korzystna pomoc finansowa na studia (opisana na stronie Pomoc Finansowa (link na górze strony)) na czesne i także na utrzymanie. 

Wielu studentów jednak pracuje w czasie studiów oraz pokrywa całość lub przynajmniej część kosztów utrzymania dzięki własnej pracy zarobkowej. Jest to całkowicie możliwe, zwłaszcza jeśli (jak powyżej) uczęszcza się na zajęcia tylko 1 lub 2 razy w tygodniu lub w ogóle (studiując online).

Uniwersytety brytyjskie radzą, aby nie przeznaczać na pracę zarobkową więcej niż 20 godzin tygodniowo w czasie semestrów akademickich. Są to jednak tylko rady wyrażające troskę o studentów, aby mogli bez problemu pogodzić naukę z pracą. Osoby z pre-settled i settled status mogą legalnie pracować w Wielkiej Brytanii przez nieograniczoną ilość godzin.

Uczelnie wyższe posiadają biura zatrudnienia, które pośredniczą między pracodawcami a studentami. Można korzystać także z wielu agencji pracy znajdujących się w miejscowości, w której się studiuje. Wybór ofert jest duży, od prac urzędniczych, poprzez zatrudnienie w handlu i obsłudze klienta, do prac barowych czy kelnerskich w restauracjach.

Minimalna płaca za 1 godzinę dla osób w wieku 18-20 lat wynosi obecnie £7,49, dla osób w wieku 21-22 lat, £10.18, a dla osób od 23 roku, £10.42. Często można znaleźć zatrudnienie z zapłatą wyższą, w wysokości około £12.00 – £15.00 za godzinę. Zarabiając £10.18 na godzinę przez tylko 20 godzin tygodniowo przez np. 8 miesięcy (około 34 tygodnie) i 40 godzin tygodniowo przez 3 miesiące wakacji (około 13 tygodni), można zarobić £12 216, a zarabiając £12.00 na godzinę, £14 400.

Większość studentów, którym  Episteme  zorganizowało studia, pracuje zarobkowo w czasie studiów. Ich wrażenia, opublikowane na podstronie Studenci o Studiach i Pomocy Episteme dowodzą, że nie jest trudno połączyć studia z pracą zarobkowa, a nawet utrzymać się samemu w tym kraju.

Warto podkreślić, że pracy zarobkowej nie należy traktować jako czasu straconego. Dzięki niej bowiem, nawiązuje się kontakty oraz zdobywa doświadczenie życiowe, a nawet zawodowe, wiedzę o stosunkach międzyludzkich i zwyczajach angielskich lub, pracując z cudzoziemcami, obyczajach innych narodowości.

Nawet ta podstawowa praca zarobkowa może być pomocna w staraniach o zatrudnienie po ukończeniu studiów – pracodawcy w Wielkiej Brytanii cenią wysoko osoby dynamiczne z inicjatywą, odważnie stawiające czoła nowym wyzwaniom, które zdołały samodzielnie rozwiązać własne problemy finansowe.

Nie ma wątpliwości, że wiele osób z Polski posiada taki charakter, nie zniechęca się przeciwnościami i nie boi się żadnej pracy, czego dowodem jest liczne grono Polaków pracujących w czasie studiów w tym kraju.

Renomowane na całym świecie wykształcenie brytyjskie warte jest swojej ceny.