Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

STUDIA MAGISTERSKIE MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT SPŁATY POMOCY FINANSOWEJ

Pożyczkę na studia magisterskie trzeba będzie spłacać w małych ratach PO UKOŃCZENIU STUDIÓW TYLKO wtedy jeśli Twoje roczne zarobki brutto przekroczą ustalone progi dochodów czyli:

Jeśli Twoje zarobki przekroczą wyżej wymienioną kwotę, pomoc finansową będzie się spłacać jako 6% od zarobków POWYŻEJ tego progu.

Znaczy to, że jeśli pracując w Wielkiej Brytanii, zarobki wyniosą na przykład £22 0000, będzie pobierane 6% od zarobków powyżej £21 000 czyli tylko od £1 000. A 6% od sumy £1 000 wynosi tylko £60 rocznie! Spłata takiej małej sumy rocznie będzie prawie niezauważalna.

Nawet jeśli zarobi się £25 000 na rok, pracując po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii, 6% od nadwyżki ponad próg £21 000, to 6% od £4 000 czyli £240 na rok. Tak mała spłata nie powinna być uciążliwa. 

Jednak jeśli uzna się za stosowne, oczywiście można spłacać pożyczkę od niższych zarobków, spłacać większe niż wymagane raty lub spłacić ją całkowicie według własnego indywidualnego uznania (oczywiście bez żadnych kar).

Czy spłaci się pożyczkę zależy od tego, o ile i przez ile lat zarobki będą wyższe od ustalonych progów. Jeżeli jednak zarobki spadną poniżej ustalonego progu (czyli poniżej £21 000 (pracując w Wielkiej Brytanii)), nie będzie obowiązku spłacania pożyczki.

Powód dlaczego zarobki spadły poniżej ustalonego progu nie ma znaczenia. Jeżeli straci się pracę, przejdzie na pół etatu, zachoruje czy weźmie wolne lub przerwę w pracy etc., spłata pożyczki zostanie wstrzymana i zacznie się ją spłacać dopiero kiedy zarobki znowu przekroczą £21 000 brutto na rok. Jeżeli nie zwróci się pożyczki w ciągu 30 lat, zostanie ona umorzona.

Wynika z tego, że nie trzeba się martwić o czesne i spłatę pożyczki. Jeżeli nie powiedzie się po ukończeniu studiów i nie zarobi się dużo, nie trzeba jej nigdy spłacać. Jeśli pracując po studiach zarobi się więcej niż określone progi dochodów, pobierane 6% tylko od nadwyżki ponad ustalone progi, nie będzie dużym obciążeniem.

Od początku działalności, bezpłatnie pomagamy w staraniach o pożyczkę i pomoc finansową na studia w Anglii.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz otrzymać więcej informacji na temat pożyczki i WSZELKIEJ POMOCY FINANSOWEJ, najlepiej skontaktować się z nami.