Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!   Działamy już od 2003 roku.

Episteme - pierwsze na rynku dla osób z Polski!    Działamy już od 2003 roku.

STUDIA POLICENCJACKIE – PODSTAWOWE INFORMACJE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

Studia policencjackie (np. magisterskie) można skończyć w Wielkiej Brytanii na uniwersytecie (University), w filii uniwersytetu, w college czy school. Prawdziwych uniwersytetów jest tylko około 120 w Zjednoczonym Królestwie. Oprócz tego, są setki filii, college’ów i schools, które zwykle są podrzędnymi jednostkami edukacyjnymi. Mogą być wyjątki, ale ogólnie mówiąc, uniwersytety są najwyższymi jednostkami edukacyjnymi w Wielkiej Brytanii.

Episteme organizuje studia tylko na uniwersytetach (Universities) oraz na college’ach czy schools.

Studenci Episteme zwykle bardzo dobrze radzą sobie na studiach policencjackich w Anglii. Jeśli jednak obawiasz się, że nie poradzisz sobie na studiach lub nie masz szans na miejsce, najlepiej skontaktować się z nami i poinformujemy czy studia na uniwersytecie (University) są dla Ciebie lub czy możemy zorganizować Ci studia na college czy school.