STUDIA POLICENCJACKIE
NP. MAGISTERSKIE

STUDIA W ANGLII I LONDYNIE 
TO TAKŻE SZANSA DLA CIEBIE!

STUDIA MAGISTERSKIE MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POŻYCZKI I JEJ SPŁATY

Jeżeli pracując po studiach zarobi się więcej niż wymienione progi dochodów, spłata pożyczki będzie pobierana jako 6% od nadwyżki PONAD te progi dochodów. Na przykład, jeśli zarobki absolwenta wyniosą £22 000 brutto na rok (pracując po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii), będzie pobierane 6% TYLKO od kwoty POWYŻEJ progu £21 000 na rok czyli jedynie od £1 000. A 6% od £1 000 wynosi tylko £60 na rok! Pożyczkę za studia spłaca się miesięcznie, więc spłata £60 rozłożona na 12 miesięcy (czyli £5,00 na miesiąc) będzie prawie niezauważalna.

waluta

Czy spłaci się pożyczkę zależy od tego, o ile i przez ile lat zarobki będą wyższe od ustalonych progów. Jeżeli jednak zarobki spadną poniżej ustalonego progu (czyli poniżej £21 000 (pracując w Wielkiej Brytanii) lub poniżej £12 600 (pracując w Polsce), nie będzie obowiązku spłacania pożyczki.

Powód dlaczego zarobki spadły poniżej ustalonego progu nie ma znaczenia. Jeżeli straci się pracę, przejdzie na pół etatu, zachoruje czy weźmie wolne lub przerwę w pracy etc., spłata pożyczki zostanie wstrzymana i zacznie się ją spłacać dopiero kiedy zarobki znowu przekroczą £21 000 czy £12 600 na rok. Jeżeli nie zwróci się pożyczki w ciągu 30 lat, zostanie ona umorzona.

Wynika z tego, że nie trzeba się martwić o czesne i spłatę pożyczki. Jeżeli nie powiedzie się po ukończeniu studiów i nie zarobi się dużo, nie trzeba jej nigdy spłacać. Jeśli pracując po studiach zarobi się więcej niż określone progi dochodów, pobierane 9% tylko od nadwyżki ponad ustalone progi, nie będzie dużym obciążeniem.

UWAGA:   Powyższe informacje krótko i ogólnie wyjaśniają istotę pożyczki, ale zasady jej udzielania są bardziej złożone.

Pożyczka na studia magisterskie jest nowością, ale podobna pożyczka istnieje na studia licencjackie od wielu lat. Od początku działalności, bezpłatnie pomagamy w staraniach o nią i o wszelką pomoc finansową na studia w Anglii.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz otrzymać więcej informacji na temat pożyczki i WSZELKIEJ POMOCY FINANSOWEJ, najlepiej skontaktować się z Episteme.