STUDIA LICENCJACKIE MOŻLIWE DLA KAŻDEGO!

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POŻYCZKI I JEJ SPŁATY

Jeżeli pracując po studiach zarobi się więcej niż wymienione progi dochodów, spłata pożyczki będzie pobierana jako 9% od nadwyżki PONAD te progi dochodów. Na przykład, jeśli zarobki absolwenta wyniosą £26 725 brutto na rok (pracując po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii), będzie pobierane 9% TYLKO od kwoty POWYŻEJ progu £25 725 na rok czyli jedynie od £1 000. A 9% od £1 000 wynosi tylko £90 na rok! Pożyczkę za studia spłaca się miesięcznie, więc spłata £90 rozłożona na 12 miesięcy (czyli £7,50 na miesiąc) będzie prawie niezauważalna.

czapka

Czy spłaci się pożyczkę zależy od tego, o ile i przez ile lat zarobki będą wyższe od ustalonych progów. Jeżeli jednak zarobki spadną poniżej ustalonego progu (czyli poniżej £25 725 (pracując w Wielkiej Brytanii) lub poniżej £15 435 (pracując w Polsce), nie będzie obowiązku spłacania pożyczki.

Powód dlaczego zarobki spadły poniżej ustalonego progu nie ma znaczenia. Jeżeli straci się pracę, przejdzie na pół etatu, zachoruje czy weźmie wolne lub przerwę w pracy etc., spłata pożyczki zostanie wstrzymana i zacznie się ją spłacać dopiero kiedy zarobki znowu przekroczą £25 725 czy £15 435 na rok. Jeżeli nie zwróci się pożyczki w ciągu 30 lat, zostanie ona umorzona.

Wynika z tego, że nie trzeba się martwić o czesne i spłatę pożyczki. Jeżeli nie powiedzie się po ukończeniu studiów i nie zarobi się dużo, nie trzeba jej nigdy spłacać. Jeśli pracując po studiach zarobi się więcej niż określone progi dochodów, pobierane 9% tylko od nadwyżki ponad ustalone progi, nie będzie dużym obciążeniem.

Od początku działalności, bezpłatnie pomagamy w staraniach o pożyczkę i pomoc finansową na studia w Anglii.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz otrzymać więcej informacji na temat pożyczki i WSZELKIEJ POMOCY FINANSOWEJ, najlepiej skontaktować się z Episteme.